Giới Thiệu

Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khám, điều trị bệnh cấp cứu hệ Nội khoa, nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý Bệnh viện, Quản lý chất lượng Bệnh viện, Kiểm soát nhiễm khuẩn. Hiện Tiến sĩ Bác sĩ Phan Đồng Bảo Linh đang giữ chức vụ Phó giám đốc Quản ký chất lượng - kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ.

Học Vấn

Năm
Bằng cấp
Nơi đào tạo
1991-1997 Bác sĩ Đa khoa Đại Học Y Dược Huế
2004-2006 Thạc sĩ Y khoa Nội Khoa Đại Học Y Dược Huế
2008-2013 Tiến sĩ Y khoa Nội tim mạch Đại Học Y Dược Huế
  Quản lý Bệnh viện Bệnh Viện Vinmec Đà Nẵng
2010 Chứng chỉ siêu âm tim Đại Học Y Dược Huế
2011 Can thiệp tim mạch Bệnh Viện Trung Ương Huế

Kinh Nghiệm

Năm
Khoa
Chức vụ
Bệnh viện
1997-1998 Hồi sức Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Nam
1998-2002 Nội tổng quát Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Nam
2002-2008 Nội Tim mạch Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Nam
2008-2011 Nội Phó khoa Bệnh Viện Đa Khoa Trung Ương Quảng Nam
2011-2013 Nội Tim mạch Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Nam
2013-2020 Ban giám đốc Phó giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa Thái Bình Dương Tam Kỳ
2021 Ban giám đốc Cố vấn chuyên môn Bệnh Viện Đa Khoa Thái Bình Dương Tam Kỳ
2022 Ban giám đốc Phó giám đốc Quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ