KHOA DƯỢC

KHOA DƯỢC

Khoa Dược xuất hiện cùng với sự ra đời của Bệnh viện, là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác Dược trong Bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong Bệnh viện.

Khoa Dược được trang bị và nâng cấp liên tục hệ thống kho và các thiết bị bảo quản thuốc với mục tiêu đạt tiêu chuẩn thực hành bảo quản thuốc tốt (GSP). Bên cạnh đó, Khoa Dược đã áp dụng thành công và duy trì liên tục phương pháp quản lý 5S tại các Kho dược và tủ thuốc trực ở tất cả các Khoa lâm sàng để giúp hạn chế các nguy cơ sai sót trong cấp phát thuốc.

Công tác đào tạo liên tục được đặt lên hàng đầu tại Khoa Dược để nâng cao kiến thức sử dụng thuốc, kỹ năng tư vấn và thái độ ứng xử giao tiếp nhằm giúp các dược sĩ thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn về dược lâm sàng và quản lý dược, bảo đảm chăm sóc dược cho bệnh nhân một cách tốt nhất và quản lý sử dụng thuốc - vật tư y tế một cách hiệu quả.

Kho Dược tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ

Khoa dược có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch, cung cấp, đảm bảo thuốc, hóa chất và vật tư y tế đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý của Bệnh viện.
- Duy trì các quy chế dược tại Bệnh viện.
- Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Tham gia thông tin, tư vấn về thuốc, theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR).
- Bảo quản thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao… - Quản lý sử dụng thuốc, hóa chất tại các khoa trong Bệnh viện.

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN