Giới Thiệu

Bác sĩ CKI Trần Ngọc Hưng có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nội - Truyền nhiễm. Từng có nhiều năm làm việc tại khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Kiến thức kinh nghiệm vững vàng, luôn tâm huyết vì bệnh nhân. Hiện bác sĩ là Phó Giám đốc Chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ

Học Vấn

Năm
Bằng cấp
Nơi đào tạo
1995 Bác sĩ Đa khoa Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh
2001 Bác sĩ CKI Truyền nhiễm Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Kinh Nghiệm

Năm
Khoa
Chức vụ
Bệnh viện
1995-1999 Nội Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Nam
2001-2016 Y Học Nhiệt Đới Phó trưởng khoa Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Nam
2016-2020 Nội Nhi, Phòng KHTH Bác sĩ, Trưởng phòng KHTH Bệnh Viện Đa Khoa Thái Bình Dương Tam Kỳ
2020 Ban lãnh đạo Phó giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa Thái Bình Dương Tam Kỳ
2022 Banh lãnh đạo Phó giám đốc  Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ