Giới Thiệu

Bác sĩ Thủy Châu Quý là bác sĩ Chuyên khoa I Ngoại khoa. Bác sĩ có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh khám và điều trị ngoại khoa. Nhiều năm làm công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Bác sĩ có kinh nghiệm chuyên môn vừng vàng, tâm huyết, tận tâm với nghề. Hiện tại là Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ

Học Vấn

Năm
Bằng cấp
Nơi đào tạo
2006 Bác sĩ Đa khoa Đại Học Y Dược Huế
2016 Bác sĩ CKI Ngoại khoa Đại Học Y Dược Huế

Kinh Nghiệm

Năm
Khoa
Chức vụ
Bệnh viện
2002-2003   Nhân viên Trung Tâm Y Tế Huyện Đông Giang - Quảng Nam
2003-2009   Nhân viên Trung Tâm Y Tế Huyện Tây Giang - Quảng Nam
2006-2018 Ngoại Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Nam
2018-2020 Ngoại Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Thái Bình Dương Tam Kỳ
2020 Ngoại Trưởng khoa Bệnh Viện Đa Khoa Thái Bình Dương Tam Kỳ
2022 Ngoại  Trưởng khoa  Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ