Giới Thiệu

Bác sĩ CKI Nguyễn Hữu Anh là người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực gây mê tại Quảng Nam. Hơn 18 năm kinh nghiệm, bác sĩ Hữu Anh được đồng nghiệp tin tưởng lựa chọn làm bác sĩ gây mê trong các kíp mổ quan trọng. Hiện tại là Bác sĩ Trưởng khoa Gây mê - Hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ.

Học Vấn

Năm
Bằng cấp
Nơi đào tạo
2003 Bác sĩ Đa khoa Đại Học Tây Nguyên
2004 Chuyên khoa sơ bộ Gây mê - Hồi sức Đại Học Y Dược Huế
2012 Bác sĩ CKI Gây mê - Hôi  sức Đại Học Y Dược Huế

Kinh Nghiệm

Năm
Khoa
Chức vụ
Bệnh viện
2003 -2004 Hồi sức Nhân viên Bệnh Viện EaSup Đăk Lăk
2004 -2012 Gây mê - Hồi sức Trưởng khoa Bệnh Viện EaSup Đăk Lăk
2012 -2017 Gây mê - Hồi sức Nhân viên Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Nam
2017 - 2021 Gây mê - Hồi sức Trưởng khoa  Bệnh Viện Đa Khoa Thái Bình Dương Tam Kỳ
2022 Gây mê - Hồi sức Trưởng khoa  Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn Tam Kỳ