Giới Thiệu

Bác sĩ CKI Lâm Thành Bay là bác sĩ Chuyên khoa I Chẩn đoán hình ảnh. BS đã tham gia đào tạo liên tục về siêu âm, CT- Scan, MRI tại trường Đại học Y Dược Huế và Bệnh viện trung ương Huế. BS CKI Lâm Thành Bay tham gia các hội nghị chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh do trường Đại học Y Dược Huế tổ chức. Bác sĩ có kinh nghiệm chuyên môn vững vàng, tâm huyết, tận tâm. Hiện nay đang là Bác sĩ Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ

Học Vấn

Năm
Bằng cấp
Nơi đào tạo
2013 Bác sĩ Đa khoa Đại Học Y Dược Huế
2014 chứng chỉ Siêu âm tổng quát Bệnh Viện Đa Khoa Đà Nẵng
2014 Nội soi tiêu hóa chẩn đoán Bệnh Viện Trung Ương Huế
2019 Bác sĩ CKI Chẩn đoán hình ảnh Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh
2019 Nội soi tiêu hóa điều trị Bệnh Viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh

Kinh Nghiệm

Năm
Khoa
Chức vụ
Bệnh viện
2013 -2015 Khám Bác sĩ Trung Tâm Y Tế Huyện Duy Xuyên
2015 -2021 Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Thái Bình Dương Tam Kỳ
2021 Chẩn đoán hình ảnh Trưởng khoa Bệnh Viện Đa Khoa Thái Bình Dương Tam Kỳ
2022 Chẩn đoán hình ảnh  Trưởng khoa  Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Tam Kỳ